Cookie politik

Cookie policy

www.heniusknitwear.com anvender cookies, som er en datafil, som gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik over salg fra www.heniusknitwear.com samt til brug for regnskabsmæssige formål. 

Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken.

En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette eller blokere dine cookies. Læs mere på https://minecookies.org/cookiehandtering 

Når du sletter dine cookies, mister du værdifuld information og gør din færden på internettet unødig besværlig. Mange sletter cookies for at rydde deres søgehistorik eller skjule hvilke sider, de har besøgt, men her er det faktisk nemmere blot at skifte til Private Browsing og bevare fordelene ved cookies, der sikrer at dine præference huskes fra gang til gang.

www.heniusknitwear.com anvender følgende cookies:

Sessions cookies: Sessions cookies er nødvendige for at holde en forbindelse mellem din computer og www.heniusknitwear.com kørende. Som fx med indkøbskurven, som du ikke kan bruge, hvis du har slået cookies fra i din browser. Sessions cookies slettes igen, når du lukker din browser.

Persistent cookies: Persistent cookies bliver lagret på din computer til at huske valg, du har foretaget. Der benyttes kun persistent cookies til at huske favoritlisten.

HENIUS KNITWEAR anvender webshop-platformen fra Simply.com til at drive webshoppen og er derfor underlagt Simply.com's persondatapolitik, som er i overensstemmelse med Persondataforordningen 2018 (GDPR: Generel Data Protection Regulation). www.heniusknitwear.com har indgået en databehandlingsaftale med Simply.com den 2. februar 2022.
www.heniusknitwear.com uses cookies, which is a data file that is stored on your computer, mobile or similar for the purpose of recognizing it, remembering settings, performing statistics on sales from www.heniusknitwear.com and for accounting purposes.

By continuing to use the website, you agree to the cookie policy.

A cookie is not a program and does not contain viruses.

If you do not want information to be collected, you should delete or block your cookies.

When you delete your cookies, you lose valuable information and make your journey on the Internet unnecessarily cumbersome. Many people delete cookies to clear their search history or hide which pages they have visited, but here it is actually easier to just switch to Private Browsing and preserve the benefits of cookies that ensure that your preference is remembered from time to time.

www.heniusknitwear.com uses the following cookies:

Sessions cookies: Sessions cookies are necessary to keep a connection between your computer and www.heniusknitwear.com running. For example, with the shopping cart, which you can not use if you have turned off cookies in your browser. Sessions cookies are deleted again when you close your browser.

Persistent cookies: Persistent cookies are stored on your computer to remember choices you have made. Only persistent cookies are used to remember the favorite list.

HENIUS KNITWEAR uses the webshop platform from Simply.com to operate the webshop and is therefore subject to Simply.com's personal data policy, which is in accordance with the Personal Data Regulation 2018 (GDPR: General Data Protection Regulation). www.heniusknitwear.com has entered into a data processing agreement with Simply.com on February 2, 2022.


(C)2023 Henius Knitwear
CVR 40881360
Henius Knitwear, Store Torv 5, DK-3700 Rønne, Bornholm, Denmark.
Tel: +45 4060 4959, E-mail: info@heniusknitwear.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram